             
  
2019/7/23
     7  17                  2019                             2019                             PM 2.5        PM10       SO2       NO2       CO     O3                      87. 2%     1.9%          12                           7                             12                                                        2019        124            63.7%    V       14.5%           14.6      V      5.7           
       